Mažai kam žinomo vardo savininkas

Apie Šv. Optatą - Milevio vyskupą, mažiausiai žinomą tarp Bažnyčios tėvų, negirdėto vardo savininką ir vienetinį jo portretą Lietuvoje

ŠVENTIEJI

Darius Žukauskas

6/4/20211 min read

Šventasis Optatas - mažai kam girdėto vardo savininkas, niekad neturėjęs savojo kulto, niekad oficialiai nebuvo beatifikuotas, tačiau įtrauktas į oficialų šventųjų ir net Bažnyčios Tėvų sąrašą. Visgi tarp pastarųjų, ko gero, žinomas mažiausiai.

Jis - Milevio vyskupas, gyvenęs iki 387 m., prisimenamas dėl šešių traktatų prieš donatizmą*. Jo tekstų ir asmenybės išskirtinumas - priešininkų atžvilgiu išsakoma švelni, broliška retorika. Teigė, kad Bažnyčia turi likti katalikiška (visuotinė), o ne vien Afrikos pakraštyje. Jis tikėjo vienybe ir tvirtino, jog Bažnyčioje visada atsiranda klystančių, bet geraširdiškumas, meilė uždengia nuodėmių gausybę. Juk net ir Petras išdavė savo Mokytoją, bet apaštalai jo neatmetė.

Dailėje Optatas taip pat vaizduojamas itin retai, todėl gali būti, kad saugome vienetinį Lietuvoje jo portretą.

Jame apranga pabrėžiamas šventojo vyskupo statusas, o laikoma plunksna - tekstų svarba. Nuo kitų Bažnyčios Tėvų ciklo portretų šis skiriasi laisvesne kompozicija - pakelta ranka ir ”sudvasintu” žvilgsniu, vėjo plaikstomu arnotu ir palijumi.


***

Nežinomas dailininkas

ŠV. OPTATAS IŠ MILEVIO

XVIII a. Drobė, aliejus

*Donatizmas - Š. Afrikoje nuo 312 m. iki VI a. Islamo ekspansijos plitusi krikščionių atšaka, atskilusi nuo Romos katalikų.