Search
  • Darius Žukauskas

Šv. Matas ir angelas
Kodėl šv. Matas mene tapo toks neatskiriamas nuo angelo?


Ogi dėl ankstyvųjų krikščionių pastebėto keturių evangelistų panašumo į Tetramorfus iš pranašo Ezekielio vizijos bei apokaliptines būtybes iš “Apreiškimo Jonui” knygos. Šv. Jeronimas IV amžiuje pabandė pagrįsti tokias sąsajas ir Matui priskyrė sparnuotą būtybę su žmogaus veidu. Tai lėmė Mato evangelijos pradžia. Autorius ją pradeda 39 Jėzaus protėvių sąrašu, taip sureikšminant šio žmogiškumą, tad iš keturių būtybių, žinoma, pasirinkta žmogiškiausia.


Seniausias šv. Mato atvaizdas kartu su jį lydinčiu angelu išliko VI amžiaus mozaikoje Ravenoje Italijoje, visgi iki XIV a. evangelistą kur kas dažniau išreiškė vien simbolinis angelo pavidalas.


XIX a. paveiksle iš mūsų ekspozicijos, šalia Mato stovi vaiko pavidalo angelas, laikantis evangelisto rašalinę, tad angelas kompozicijoje dailininkui svarbus ne tik simboliškai, bet ir praktiškai.


Kitais atvejais angelas gali tiesiog smalsiai žvelgti į evangelisto darbą arba jį įkvėpti, o vienu išskirtiniu atveju (Caravaggio “Šv. Matas su angelu” 1602) netgi valdyti Mato rašančiąją ranką.


Visgi pastarasis, visiškai nuo angelo priklausomo, beraščio valstiečio įvaizdis, kurį pabandė sukurti maištininkas Caravaggio, nebuvo priimtas.
***Nežinomas Lietuvos dailininkas

ŠV. MATAS EVANGELISTAS

XIX a. Drobė, aliejus

49 views0 comments