Search
  • Darius Žukauskas

Visada jauna, graži, ilgaplaukė šv. Marija Magdalietė

Updated: Sep 10, 2021
Su Jėzumi išlikusi iki galo, “pirmoji pamačiusi tuščią kapą, pirmoji išgirdusi prisikėlimo tiesą”.


Keturiose evangelijose šv. Marija Magdalietė - nukryžiavimo ir prisikėlimo liudininkė. Pasak Morkaus ir Luko, ji - moteris, iš kurios Jėzus išvarė 7 demonus. Dar III a. pradžioje Hipolito iš Romos pavadinta apaštalų apaštale, bet VI a. dėl šv. Grigaliaus Didžiojo tikintiesiems ji tapo moterimi, prisiėmusia visus vaidmenis:


📍Mortos ir Lozoriaus sesuo

📍atgailautoja, ašaromis ir plaukais plovusi Jėzui kojas

📍turtingoji, išliejusi brangų aliejų jam ant galvos

📍svetimautoja, kurią ketinta užmėtyti akmenimis.Būtent sąsajos su atgailavimu jai suteikė esminius portreto elementus mene. Visada jauna, graži, ilgaplaukė, dažniausiai laiko aliejaus indą, dažnai vilkinti prabangią suknelę, kartais kūną dengė tik plaukai. Įprasta Mariją vaizduoti prie Jėzaus kojų - plovimo, nukryžiavimo, nuėmimo nuo kryžiaus, apraudojimo, prisikėlimo scenose. Vis atkartojant evangelinį motyvą: ji “išsirinko geriausiąją dalį”.


Jėzaus kančios scenose Marija Magdalietė, ypač nukryžiavime, imta dažnai vaizduoti nuo XIII a. dėl noro mene išgauti kraštutinį emocinį krūvį, įtaigiai perteikti beribį sielvartą. Šioms emocijoms išreikšti Magdalietė, rodos, puikiai tiko.


Tokio vaizdavimo atgarsis nuaidi mūsų rinkinio XVII a. paveiksle, ankstyviausiame Nukryžiuotojo su Švč. M. Marija, šv. Jonu ir Marija Magdaliete tipo kūrinyje Lietuvoje. Atvaizdas išskirtinis, dar ir tuo, kad Marija ant žemės ne klūpi, bet neįprastai sėdi, sukryžiavusi rankų pirštus ir kojas.
***


Nežinomas Lietuvos dailininkas

NUKRYŽIUOTASIS SU DIEVO MOTINA,ŠV. JONU EVANGELISTU IR ŠV. MARIJA MAGDALIETE

XVII a. pab. – XVIII a. pr. Drobė, aliejus

Iš Bažnytinio meno muziejaus22 views0 comments