Search
  • Darius Žukauskas

Šv. Luko jautis ir nutapytas Marijos portretas

Updated: Mar 31

Šv. Lukas - vienas iš keturių evangelijų autorių, kurio teksto pabaigoje galėjo būti pridėta - „Laukite tęsinio…”, nes užbaigęs savąją evangeliją, taip pat dokumentavo tolimesnius įvykius „Apaštalų darbuose”. Vis dėl to dvi knygos ar pergamentai jo atvaizduose neprigijo. Tad nenustebinsime sakydami, kad tokio atvaizdo esama mūsų ekspozicijoje. Mūsiškis Lukas atrodo įprastai - senstelėjęs barzdotas vyras, vilkintis tuniką, rankose laikantis rašomąją plunksną ir atverstą knygą, kurioje imituotas tekstas. Šalia jo - apaštalą identifikuoti leidžiantis jautis.Kodėl jautis tapo pagrindiniu Luko simboliu? Ogi dėl ankstyvųjų krikščionių pastebėto keturių evangelistų panašumo į Tetramorfus iš pranašo Ezekielio vizijos bei apokaliptines būtybes iš Apreiškimo Jonui knygos. Na tik, aišku, matytas ne tiesioginis jų išvaizdos panašumas, bet sutampantis jų skaičius.IV amžiuje Šv. Jeronimas pabandė pagrįsti tokias sąsajas ir susiejo Luką su jaučiu, to meto religinėse apeigose naudotu aukos gyvuliu. Tai lėmė evangelijos pradžia, kurioje pasakojama apie žydų kunigą Zachariją, įžengusį į šventų švenčiausią šventyklos vietą aukoti Dievui smilkalų.Ankstyvojoje krikščioniškoje dailėje ypatingai mėgta Luką, kaip ir kitus evangelistus, simboliškai išreikšti vien sparnuoto jaučio pavidalu. Be šios rolės meno kūriniuose taip pat galima pamatyti tapytoją Luką, mat nuo 6 a. tikinčiųjų tarpe sklido pasakoji mas, neva jis sukūrė pirmąjį Švč. M. Marijos su Kūdikiu atvaizdą. Jo kopijų garsas vis dar sklinda po krikščionišką pasaulį. Nors tikrąją Luko profesiją įvardino apaštalas Paulius, pavadindamas jį „mylimuoju gydytoju”, tačiau tai pabrėžiančių kūrinių, lyginant su rašytojo ar tapytojo statusą akcentuojančiais atvaizdais, katalikiškoje dailėje pasitaiko retai.


***


Nežinomas Lietuvos dailininkas

ŠV. LUKAS EVANGELISTAS

XIX a. Drobė, aliejus43 views0 comments