Search
  • Darius Žukauskas

Šv. Grigalius Didysis - praradimai ir atkūrimai, balandis ir kamerinis mistiškumo skonis

Updated: Sep 9, 2021
Ekspozicijoje turime popiežiaus skulptūrą, tai išduoda jam ant galvos esanti tiara, viena iš senosios popiežiaus aprangos detalių. Kūrinys netekęs galūnių ir galbūt jose laikyto skiriamojo atributo, tad atsargiai teigiame, jog tai yra šv. Grigalius Didysis. Vienas iš keturių didžiųjų Bažnyčios tėvų, kitaip sakant „fantastiškojo ketverto" :)Skulptūros praradimai žadinantys vaizduotę, tad charakteringą Grigaliaus vaizdavimą atskleidėme išplėstinėje realybėje.Grigaliaus atvaizduose dažniausiai jam ant peties tupi ar prie ausies sklendžia baltas Šv. Dvasios balandis. To pagrindu tapo Ez 1, 25 „Ir nuo viršaus dangaus skliauto pasigirdo balsas” komentaro kūrimo istorija. Popiežiui diktuojant, raštininkas išvydo ant jo nutūpusį balandį, kuriam sušnibždėjus Grigalius prabildavo, o balandžiui sustojus, sustodavo ir diktavimas. Nors VI a. tekstus buvo įprasta diktuoti, atvaizduose, patogumo dėlei, knygą ir plunksną laiko jis pats.


Ši istorija yra tik viena iš daugelio mums perduotųjų, turinti kamerinį mistiškumo skonį, savotiškai kontrastuojantį su „Didžiojo” epitetu, tačiau giliai išreiškianti Grigaliaus darbų svorį ir įkvėpimo šaltinį.***


Nežinomas Lietuvos skulptorius

ŠV. GRIGALIUS DIDYSIS

XVII a. II–III ketv. Medis

Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios depozitas

8 views0 comments