Search
  • Darius Žukauskas

Šv. Augustinas - karjerizmas, penki milijonai ir diržas

Updated: Sep 24, 2021


Pasirodo, vienas geras pamokslas gali sukelti neramios dvasios krizę, o du atsitiktinai taiklūs sakiniai iš Biblijos, paskatinti kardinaliai pakeisti gyvenimo būdą!


Šv. Augustinas gimė 354 m. Tagastėje, kukliame Š. Afrikos miestelyje, o Kartaginoje tapo retorikos virtuozu. Gigantiškos karjeros ambicijos jį nuvedė iki Milano (faktinės to meto V. Romos imp. sostinės). Karjeros “darymo” metais buvo manicheizmo* sekėjas. Sulaukęs 33-ejų, ir jau sukaupęs oi nemažą gyvenimo patirtį (apie tai yra jo knyga “Išpažinimai”), 387 m. priėmė krikštą iš šv. Ambraziejaus. Netrukus po to išgyveno motinos ir sūnaus netektis.


Grįžęs į Tagastę Augustinas išdalino turtą, įkūrė vienuolyną ir ryžosi kunigystei. 395 m. paskirtas netolimo miesto Hipono vyskupu. Iki pat mirties 430 m. atsidėjo pareigų vykdymui ir teologinių idėjų sklaidai raštu, diskusijoms su kitomis religinėmis kryptimis. Dėka išskirtinio talento, jo idėjų reikšmė krikščionybei, panašu, nusileistų tik Šventajam Raštui. Iki mūsų dienų išliko daugiau nei 5 milijonai jo padiktuotų žodžių (tai bent produktyvumas!).


Bent dalis iš jų nugulusi knygose, nutapytose šv. Augustino krikšto scenoje iš mūsų ekspozicijos. Paveikslas priklausė Kauno augustinams. Šioje drobėje tai tik kontekstinė detalė, o pagrindinis dėmesys visgi sutelktas į Augustino sujuosimą diržu. Šis iki žemės nutįsęs aksesuaras - skiriamoji augustinų vienuolių abito detalė. Pasak viduramžių legendos, odinį diržą Švč. M. Marija vizijos metu įteikė Augustino motinai šv. Monikai. Apie reginį ji papasakojo Ambraziejui, o šis Augustino krikšto metu įsakė jį tokiu diržu ir susegti. Apie tai aiškiai byloja į Moniką nukreipti jos ir sūnaus rankų gestai antrame drobės plane.
* Manicheizmas - V-XIII a. rytų religija, kurioje sugyveno Zaratustros, Budos, Jėzaus ir kt. mokymai bei simbolika, o jos pradininkas kai kurių krikščionių anuomet suvoktas kaip Jėzaus siųstas Globėjas. Taip, taip Šventoji Dvasia!
***


Nežinomas Prancūzijos dailininkas

pagal Anton Goetkint Bonenfant (1598–1644) graviūras

ŠV. AUGUSTINO ĮVILKTUVĖS (iš ciklo ŠV. AUGUSTINO GYVENIMAS)

XIX a. pradžia. Drobė, aliejus

Iš Kauno augustinų vienuolyno

17 views0 comments