Vyskupo Kęstučio Kėvalo konsekracija Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 2012 m. lapkričio 24 d.

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 m. jubiliejaus šv. Mišios, 2013 m. gegužės 5 d.

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ (2015-2019) ingresas Kauno arkikatedroje, 2015 m. liepos 11 d.

Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios konsekracijos šventė, 2015 m. rugsėjo 20 d.

Kauno arkivyskupijos simpoziumo "Taisykite Viešpačiui kelią" forumo sesija, 2016 m. birželio 22 d.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus , 2018-2019 m. Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus, konsekracija, 2018 m. rugpjūčio 19 d.

Popiežius Pranciškus Kauno santakoje Šv. Mišių metu Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ dovanoja Mišių taurę, 2018 m. rugsėjo 23 d.

Popiežius Pranciškus Kauno santakoje laimina tikinčiuosius, 2018 m. rugsėjo 23 d.

Popiežius Pranciškus įteikia regalijas kardinolui Sigitui Tamkevičiui, 2019 m. spalio 5 d.

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ingresas Kauno arkikatedroje, 2021 m. birželio 29 d.

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ingresas Kauno arkikatedroje, 2021 m. birželio 29 d.