Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus. 2008 m.

Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, Šv. Tėvo Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys, Švč. M. Marijos apreiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejuje. 2008 m.

Šiluvos iškilmėse dalyvavo: Lenkijos primas kardinolas Jozefas Glempas, Minsko-Mogiliovo arkivyskupas metropolitas Tadeuszas Kondrusiewiczius ir jo augziliaras, Elko vysk. Jerzy Mazuras, Drohičino vysk. Antoni Pacyfik Dydyczius, Gardino vysk. Aleksandras Kaszkewiczius, Baltstogės arkivyskupas metropolitas Edwardas Ozorowskis, Jelgavos vysk. Antons Justas, Estijos apaštališkasis administratorius vysk. Philippe Jean-Charles Jordanas, kartu su vyskupais atvykę jų pagalbininkai ir kt. 2008 m.

Paminklo Jonui Pauliui II (skulptorius CZ. Dzwigal) atidengimo iškilmėse sveikinimo žodį taria arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. 2008 m.