Vysk. J. Ivanausko konsekracija. Giedama "Visų šventųjų litanija". Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Vilkaviškio vysk. R. Norvila, mons. dr. A. Jagelavičius, prel. prof. V. S. Vaičiūnas

Kauno kunigų seminarija. Iš kairės: kun. dr. I. Zaremba SJ, kun. R. Abeni, kun. teol. lic. S. Holocher, rektorius mons. teol. lic. A. Žukauskas, Vilkaviškio vysk. R. Norvila, arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Šiaulių vysk. E. Bartulis, prel. prof. V. S. Vaičiūnas, KTF dekanas

Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas. 2007 m. spalio 20-21 d.

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo komisijos posėdis. Iš kairės: kun. V. Balčaitis, G. Žukas, kun. V. Veprauskas, kun. R. Repšys. vysk. J. Ivanauskas, kun. M. Paukštys, prel. V. S. Vaičiūnas, mons. V. Grigaravičius, arkivysk. S. Tamkevičius SJ, kun. S. Kazėnas SJ, mons. A. Grušas. 2003 m.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos Kauno arkivyskupijoje. 2007 m.

Pirmoji parengiamojo kunigų seminarijos kurso auklėtinių laida su arkivyskupu S. Tamkevičiumi SJ (centre), kun. K. Kėvalu, dvasiniais vadovais ir dėstytojais prie Jono Pauliaus II namų Šiluvoje. 2004 m.