Šeimų ir parapijų diena. Eucharistijos šventimas Santakoje. Kaunas. 2000 m. birželio 4 d.

Kongreso atidarymo diena. Lietuvos II Eucharistijos kongreso eucharistijos procesija į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Kaunas. 2000 m. birželio 1 d.

Lietuvos ganytojai sveikina jaunimą. Iš kairės – vysk. J. Matulaitis, vysk. J. Žemaitis MIC, apaštalinis nuncijus arkivysk. E. J. Enderis, arkivysk. S. Tamkevičius SJ, arkivysk. A. J. Bačkis, vysk. P. Baltakis OFM, vysk. J. Preikšas, vysk. R. Norvila. Kaunas. 2000 m. birželio 3 d.

Jaunimo diena. Konferencijos „Jėzus ir aš“ akimirka. Kaunas. 2000 m. birželio 3 d.

Kauno arkivyskupijos ministrantai šventojo globėjo Tarcizijaus dienos šventėje prie Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios. 2005 m.

Jaunimo piligriminis žygis nešant kryžių iš Raseinių į Šiluvą. 2004 m.