Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ir kardinolas Vincentas Sladkevičius Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1993 m. rugsėjo 6 d.

Popiežius Jonas Paulius II laimina Kauno Santakoje susirinkusią 120 tūkstančių žmonių minią.

Kauniečiai Rotušės aikštėje sveikina popiežių Joną Paulių II.

Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarčių patvirtinimas Vatikane. Iš dešinės sėdi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. E. J. Enderis, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas A. Sodano, arkivyskupas J. L. Tauranas. 2000 m.

Pradedami Šilinių atlaidai. Eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą. 2001 m.