Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius arkivyskupas Liudvikas Povilonis MIC (1979-1988).

Apaštalinis administratorius vyskupas Juozas Preikšas (1988-1989).

Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariai – (iš kairės) kun. S. Tamkevičius SJ (areštuotas 1983 m., nuteistas 10 metų), kun. V. Vėlavičius, kun. J. Zdebskis, kun. A. Svarinskas (areštuotas 1983 m., nuteistas 10 metų), kun. J. Kauneckas. Viduklė. 1979 m. spalio 7 d.

Eucharistijos bičiuliai, kurie pirmieji ėmėsi atstatyti suniokotą Kryžių kalną. Apie 1975 m.

Procesija į Šiluvą. 1980 m.

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo dalyviai. Vilnius. 1987 m.