Kauno arkivyskupijos valdytojas prelatas Stanislovas Jokubauskis (1944-1947).

Kauno arkivyskupijos, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas kanauninkas Juozapas Stankevičius (1947-1965).

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vadovybė, profesūra ir auklėtiniai prie bažnyčios – (pirmoje eilėje iš kairės sėdi) kun. P. Tamulevičius (trečias), kun. J. Preikštas, kun. L. F. Blynas, kun. A. Šilingas, kan. J. Stankevičius, kun. dr. L. Pukėnas, kun. A. Jaudegis, kun. V. Butkus, kun. I. Paberžis, kun. V. Sladkevičius, kun. V. Michelevičius. 1953 m.

Tėvas Antanas Šuškevičius SJ su tremtiniais Kirgizijoje. 1958 m.

Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai 1955 m.