95
Naujasis%20santykis_edited.jpg

NAUJASIS SANTYKIS: religinė tema XX-XXI a. Lietuvos dailėje

2019 m. spalio 29 d. – gruodžio 7 d.

Paroda pristato krikščioniškomis temomis kurtą XX–XXI a. Lietuvos dailę, ji ženklina pakitusį dailininko ir religinio meno santykį. Dailininkas – ieškantis, individualus ir nepriklausomas. Kviečiame užsukti ir įsitikinti.

Autoriai: Juozas Zikaras, Max Band, Vytautas Ignas, Augustinas Savickas, Mykolas Paškevičius, Vaidotas Žukas, Vilmantas Marcinkevičius, Eugenijus Varkuliavičius-Varkalis, Liudvikas Natalevičius, Vidas Pinkevičius, Bronius Uogintas, Alfonsas Dargis, Antanas Tamošaitis.

Eksponuojami kūriniai iš Lietuvos išeivijos dailės fondo ir Parko galerijos rinkinių.

Plačiau apie parodą interviu Kauno dienai

plak%20a3%20png_edited.jpg

NEDINGĘ: išsaugoti bažnytinės dailės kūriniai

2018 m. balandžio 13 d. - 2019 m. spalio 22 d.

Žvelgiant į praėjusį Lietuvos 100-metį kviečiame prisiminti bažnytinio meno paveldo saugojimo ir populiarinimo Lietuvoje istoriją, susipažįstant su gyvaisiais jos liudytojais ir dalyviais – senosios dailės kūriniais. Kauno arkivyskupijos muziejuje 2018 m. balandžio 13 d. 17 val. atidaroma paroda „Nedingę: išsaugoti bažnytinė dailės kūriniai“.

Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo prieš 100 metų žymiausi kultūros veikėjai (tokie kaip Paulius Galaunė, Jonas Mačiulis-Maironis, Vladimiras Dubeneckis ir kt) puoselėjo bažnytiniam menui skirto muziejaus idėją. Nuo XX amžiaus 4-ojo dešimtmečio pradžios iš bažnyčių palėpių, varpinių, apleistų dvarų pradėtos rinkti neįkainojamos meno vertybės. Taip 1935 m. duris atvėrė Bažnytinio meno muziejus (Rotušės a. 21). Deja, jo veikla truko neilgai. Antrojo pasaulinio karo suirutė muziejaus likimą pakreipė tokia pat tragiška linkme kaip ir visos valstybės: sukaupti eksponatai buvo išblaškyti skirtinguose muziejuose ir bažnytinėse institucijose, o dalis kūrinių pradingo visam laikui.

Prasidėjus Atgimimui muziejaus rinkinį sudariusių vertybių paieškomis aktyviai užsiėmė prof. Laima Šinkūnaitė, kurios pastangomis 1999 m. atkurtas ir pats muziejus (dab. Kauno arkivyskupijos muziejus). Šias paieškas vėliau tęsė dr. Rima Valinčiūtė-Varnė. Taigi per 19 muziejaus gyvavimo metų kolekcija buvo ne tik pildoma naujais kūriniais, bet ir senaisiais, priklausiusiais muziejaus rinkiniui iki karo. Pirmiausiai sugrįžo Kauno kunigų seminarijoje priglausti kūriniai, o 2016–2017 metais jų gretas papildė dailės ir tekstilės eksponatai, negandų metais išsaugoti kituose muziejuose: Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Lietuvos dailės muziejuje.

Dėkojame jiems ir šioje parodoje visuomenei pristatome vertingiausius ir geriausiai išlikusius XVI-XIX a. skulptūros ir tapybos darbus, paskutiniu metu sugrįžusius į mūsų muziejų. Į ekspoziciją įtraukti ir jiems meninį kontekstą ar kompozicinę porą sudarantys kūriniai iš Arkivyskupijos muziejaus bei vienas, pasiskolintas iš Kauno arkikatedros. Besidomintiems Lietuvos senąja daile kai kurios eksponuojamos meno vertybės jau gerai pažįstamos iš menotyrinės literatūros ir ankstesnių parodų Vilniuje ir Kaune, o kitos žiūrovams pasirodo po daugelio dešimtmečių pertraukos. Taigi šie nedingę skirtingų amžių ir stilių kūriniai vėl surinkti į vieną erdvę ir eksponuojami pastate, kur karo metais dar bandyta išgelbėti bažnytiniam menui skirto muziejaus idėją (1941–1944 m. Senuosiuose vyskupų rūmuose veikė Religinės dailės muziejus).

Kūrinių sugrįžimas į muziejų ir valstybės atkūrimo jubiliejinė sukaktis tapo ne tik puikia proga visuomenei priminti dar vieną tarpukario kultūros istorijos detalę, bet ir su viltimi iš naujo dirbti bei puoselėti tas idėjas, kurias pradėjo valstybės, kultūros ir Bažnyčios veikėjai Laikinojoje Lietuvos sostinėje įsteigę Bažnytinio meno muziejų.